17 • 07 • 2001

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” informācija par 2001. gada pirmā pusgada darbību

2001. gada pirmajā pusgadā uzņēmuma ieņēmumi ir 10,72 miljoni latu, no kuriem 10,23 miljoni iegūti no augošu koku realizācijas. Citi lielākie ieņēmumu posteņi pirmajos sešos mēnešos ir ieņēmumi no medību platību nomas - 223 tūkstoši latu un kokaugu reproduktīvā materiāla realizācijas – 129 tūkstoši latu.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” informācija par 2001. gada pirmā pusgada darbību

 

2001. gada pirmajā pusgadā uzņēmuma ieņēmumi ir 10,72 miljoni latu, no kuriem 10,23 miljoni iegūti no augošu koku realizācijas. Citi lielākie ieņēmumu posteņi pirmajos sešos mēnešos ir ieņēmumi no medību platību nomas - 223 tūkstoši latu un kokaugu reproduktīvā materiāla realizācijas – 129 tūkstoši latu.

 

Kopumā pirmajā pusgadā realizēti 1,95 miljoni kubikmetru augošu koku par vidējo cenu 5,25 Ls/m3. Vidējā reālā cena ilgtermiņa mežizstrādes līgumu (IML) partneriem sešos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu laiku, pieaugusi par 4,8% (4,39 Ls/m3 – 2001. gada un 4,19 Ls/m3 2000. gada – sešos mēnešos), bet izsolēs par 11,7% (attiecīgi 6,51 Ls/m3 un 5,83 Ls/m3). Izsolēs pirmajā pusgadā realizēti 797 tūkstoši kubikmetru augošu koku jeb 40,9% no kopējā pārdotā apjoma un IML partneriem 1153 tūkstoši kubikmetru jeb 59,1%.

 

Nodokļos un citos maksājumos valsts un pašvaldību budžetā pārskaitīti 7,32 miljoni latu. Šo summu veido fiksētais maksājums – 4,07 miljoni latu, pievienotās vērtības nodoklis – 1,47 miljoni latu, nekustamā īpašuma nodoklis – 1 miljons latu, sociālās apdrošināšanas iemaksa – 0,46 miljoni latu, iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 0,27 miljoni latu un uzņēmuma ienākumu nodokļa avansa maksājums - 0,05 miljoni latu.

 

Tomass Kotovičs,

valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”

biroja vadītājs, 7805432, 9408866

 41.doc