21 • 07 • 2020

Pārbūvējot meža meliorācijas sistēmu, sakārto Lāčupītes krastu

lacupite

Veicot meža meliorācijas sistēmas “Zemgaļi” būvdarbus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veica valsts nozīmes ūdensnotekas “Lāčupīte” pārbūvi 5,6 km garā posmā. Meliorācijas sistēmas galvenā noteka ir Lāčupīte, kas nodrošina ūdens novadīšanu gan no meža, gan no lauksaimniecības zemēm.

Lauksaimniecības teritorijā Lāčupītes pārtīrīšanu veica VSIA “Zemkopības ministrijas nekustāmie īpašumi”, savukārt meža plātībā – LVM.

Sadarbībā ar vides ekspertiem atsevišķās vietās upes posmi palika neskarti, saglabājot upes dabiskumu. Savukārt upes ekosistēmas dažādošanai Lāčupītes krastos izveidoti īpaši paplašinājumi – līči jeb kabatas. To izveide tika pabeigta aprīļa vidū, lai neietekmētu zivis un citus ūdens dzīvniekus.

lacupites stiprinasana

Meža meliorācijas sistēmas pārbūve Zemgales reģiona Engures meža iecirknī tika sākta jau 2019. gada rudenī. Objekta kopēja platība ir 950 ha, pārbūvējamo grāvju garums 24 km.

Būvdarbu rezultātā tiks nodrošināta mežu zemes nosusināšanas sistēmas darbība, ūdeņu uztveršana un novadīšana, uzlabots mitruma režīms baseina teritorijā un zemes izmantošanas ilgtspēja.

Būvdarbus plānots pabeigt 2020. gada oktobrī. Darbus veic SIA “Meliorceltnieks”.

Lasīt vairāk: