20 • 03 • 2020

Ķirbižos redzēts pamodies lācis

lacis

Par pavasara tuvošanos liecina ne vien plaukstošie dabas vēstneši, bet arī lāči, kas mostas no ziemas miega. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mežkopības meistars, braucot pa meža ceļu Ķirbižu meža masīvā, manījis lāci. Automašīnai tuvojoties, lācis steigšus nozudis mežā.

“Domāju, ka dzīvnieks varētu būt pērnā gada mazulis, jo augumā bija pavisam neliels. Iespējams, lācēna māte atradās kaut kur netālu. Šis ir pirmais ķepainis, ko esmu skatījis, tā teikt, vaigā. Iepriekš redzēti tikai lāča pēdu nospiedumi,” stāsta LVM Rietumvidzemes reģiona mežkopības meistars Rūdolfs Rubezis.

“LVM Rekreācija un medības” direktors Egils Ozols skaidro, ka šis ir laiks, kad lāči mostas no ziemas miega. Lai gan dažviet jau dīgst pirmā zāle un plaukst lapas, barības vielu dabā vēl nav tik daudz, tāpēc lāči spiesti pārvietoties daudz plašākā teritorijā, meklējot barību.

Ejot dabā, allaž jāatceras, ka ikviens savvaļas iemītnieks ir dabai nozīmīgs. Dzīvniekus un putnus nevajag aiztikt vai citādi traucēt. Lielo dzīvnieku uzbrukumi cilvēkiem Latvijā notiek ļoti reti. Vairumā gadījumu dzīvnieki cenšas izvairīties no cilvēkiem.

Daudz par dzīvnieku un putnu gaitām un to uzvedību var uzzināt, ja vērīgi apskata to atstātās pēdas – ne tikai pēdu nospiedumus, bet arī ekskrementus, nobrāzumus uz kokiem, barības paliekas u. c. zīmes. #paliecmājās ietvaros var dienu veltīt dzīvnieku atstāto pēdu meklēšanai un pētīšanai tādās meža takās, kur citu gājēju nesastapt. LVM aicina – #ejammežā iepazīt mazpazīstamas takas un objektus visā Latvijā!

Lasīt vairāk: