18 • 10 • 2019

Jauns mežu atjaunošanas un kopšanas darbu piedāvājums

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludina konkursu mežkopības darbu veikšanai, slēdzot vispārīgu vienošanos. Konkursā aicināti piedalīties darbu veicēji ar mežkopības darbu pieredzi vai bez tās. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 22. novembra plkst. 12.00.

Konkurss sniedz iespēju cilvēkiem no visiem Latvijas reģioniem ar dažādām prasmēm un pieredzi meža darbos pieteikties mežsaimniecisko pakalpojumu sniegšanai. Plānoto darbu apjoms ir 93 000 hektāri.

Vispārīgās vienošanās ietvaros pasūtītājs un  piegādātājs vienojas par noteiktā laikposmā slēdzamiem līgumiem un noteikumiem, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti.

PIEDĀVĀJAM SNIEGT ŠĀDUS PAKALPOJUMUS:

Novembrī LVM rīkos sanāksmes visos reģionos, lai palīdzētu un sniegtu informāciju, kā iesniegt savu pieteikumu Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Iesniegt piedāvājumu konkursam var tikai Elektroniskā iepirkumu sistēmā jau reģistrēti pretendenti.

Sanāksmes laiks

Sanāksmes vieta

Sanāksmes vietas adrese

2019. gada 6. novembrī

plkst. 11.00

Rietumvidzemes klientu centrs

Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads

2019. gada 6. novembrī plkst.11. 00

Ziemeļlatgales klientu centrs

“Mežrozes”, Lejas, Ančupāni, Rēzeknes novads

2019. gada 7. novembrī plkst.11. 00

Vidusdaugavas klientu centrs

Blaumaņa iela 3, Kokneses novads

2019. gada 12. novembrī plkst.11.00

Dienvidkurzemes  klientu centrs

“Boju muzejs”, Bojas, Aizputes novads

2019. gada 13. novembrī

plkst. 11.00

Austrumvidzemes klientu centrs

“Mežsaimniecība”, Silva 18, Smiltenes novads

2019. gada 13. novembrī

plkst. 11.00

Ziemeļkurzemes klientu centrs

Parka iela 1,    Dundagas novads

2019. gada 14. novembrī

plkst. 11.00

Dienvidlatgales klientu centrs

Fabrikas iela 2, Līvāni

2019. gada 14. novembrī

plkst. 11.00

Zemgales klientu centrs

Atmodas iela 19, Jelgava

 Konkurss Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS)  

LVM iepirkumi atrodami valsts Elektroniskās informācijas sistēmā www.eis.gov.lv. Izmaiņas Publisko iepirkumu izsludināšanas kārtībā stājušās spēkā šī gada sākumā. Šīs izmaiņas paredz veiktie grozījumi Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktā.

KAS IR ELEKTRONISKĀ IEPIRKUMU SISTĒMA:

  • Kā reģistrēties iepirkumu sistēmā (PDF)
  • Pamācība, kā reģistrēt savu piedāvājumu
  •