04 • 07 • 2019

Jaunas šķeldas piegādes iespējas Kurzemes reģionā

 AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Kuldīgā, bijušās dzelzsbetona rūpnīcas teritorijā atklājusi jaunu šķeldas uzglabāšanas laukumu, kas Kurzemes reģiona katlumājām spēs nodrošināt augstākā servisa šķeldas piegādes.

Šķeldas laukumu nozīmība

“Latvijas enerģētikas kopējā bilancē atjaunojamo energoresursu daļas palielināšana ir valstisks uzdevums, jo tas ietekmē valsts enerģētisko neatkarību. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt stabilas un garantētas šķeldas piegādes reģionos un uzglabāšanas laukumi ir labākais risinājums, kā energoresursu piegādātājs var izpildīt augstākā servisa līmeņa prasības, kuras izvirza vietējie siltumražotāji. Vasaras laikā notiks šķeldas piegādes uz uzglabāšanas laukumu un ziemā šķelda no uzglabāšanas laukuma piegādās Kurzemes reģiona siltumražotājiem, lai līdzsvarotu ziemas un vasaras šķeldas patēriņu un mazinātu risku enerģētiskās šķeldas pieejamībai, īpaši apkures sezonā, kad ir lielākais pieprasījums pēc kurināmā,” par šķeldas uzglabāšanas laukumu nozīmību pārliecināts LVM enerģētisko koksnes produktu vadītājs  Ojārs Keziks.

No graustiem līdz šķeldas kaudzēm

Par atklātā šķeldas laukuma būvniecības attīstību stāsta LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns: “2017. gadā LVM publiskā izsolē no AS “Valsts nekustamie īpašumi” iegādājās 2 hektārus plašu nekustamo īpašumu Kuldīgā (Priedainē) bijušās dzelzsbetona rūpnīcas teritorijā, kuras daļu – ap 10 000 m² platībā – aizņēma grausti un ap 6 000 m² - izmantojams dzelzsbetona plātņu laukums. 2018. gada sākumā tika veikta teritorijā esošās ēkas un horizontālo celtņu demontāža un vēlāk - uzsākta šķeldas uzglabāšanas laukuma projektēšana un būvdarbi – 12 000 m² platībā, kurus veica piegādātāju apvienība “CP&IB” (AS “Ceļu pārvalde” un SIA “Būvfirma Inbuv”). 2019. gada vasaras sākumā Kuldīga ieguva vēl par vienu sakārtotu teritoriju vairāk, jo šķeldas uzglabāšanas laukums tika nodots ekspluatācijā, paverot jaunas iespējas siltumenerģijas ražotājiem.”

Jaunbūvētā šķeldas uzglabāšanas laukuma kopējā platība sasniedz 25 000 m².

Šķelda ir energoefektīvs un atjaunojams enerģijas avots, ko iegūst no ciršanas atliekām, apauguma un sīkkoksnes. AS “Latvijas valsts meži” ik gadu saražo 500 000 ber.m3 (~400 000 MWh) enerģētiskās šķeldas.