19 • 03 • 2019

Īles nacionālo partizānu pēdējai kaujai – 70

ile3 copy

Īles nacionālo partizānu pēdējās kaujas 70. gadadienai veltītā piemiņas pasākumā pie Īles bunkura pulcējās gan jaunieši, gan sirmgalvji. Skarbos vēstures notikumus atminētās kritušo biedri, radinieki un līdzcilvēki, kuri nevien dalījās stāstos, bet aicināja sanākušos piedalīties kaujas rekonstrukcijā.

“Īles bunkurs ir ļoti labs pierādījums tam, ka brīvība ir universāla vērtība, kas vieno mūsu brāļu tautas – latviešus un lietuviešus, jo arī lietuvieši partizāni šeit krita par tām pašām vērtībām,” Īles nacionālo partizānu pēdējās kaujas 70. gadadienai veltītā piemiņas pasākumā pie Īles bunkura, uzsvēra aizsardzības ministrs Artis Pabriks. 

Pirms 70 gadiem – 1949. gada 17. martā – 24 partizāni, kas tobrīd atradās bunkurā, varonīgi izcīnīja savu pēdējo kauju pret 760 vīru lielo Valsts drošības ministrijas jeb čekas karaspēku. Bojā gāja 15 partizāni, deviņi tika sagūstīti un kopā ar atbalstītājiem izsūtīti uz Sibīriju.

ile copy

Uz piemiņas pasākumu pie Īles bunkura bija ieradušies: Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona, Latvijas un Lietuvas nacionālo partizānu apvienība, Latvijas Nacionālo karavīru biedrības, Latviešu virsnieku apvienības un fonda “Namejs” pārstāvji.

Bunkuru Īles mežos, lai turpinātu cīņu pret padomju varu, apvienotās latviešu – lietuviešu grupas partizāni izbūvēja 1948. gadā. Tas bija Baltijas valstīs lielākais ziemas bunkurs. Pēc atjaunošanas tas ir kļuvis ne tikai par cieņas apliecinājumu nacionālajiem partizāniem, bet arī par interesantu apskates objektu, kas iepazīstina ar vienu no Latvijas vēstures lapusēm.

ile2

Īles nacionālo partizānu bunkurs tika atjaunots 2013. gada rudenī. Tradicionāli katru gadu 17. martā, pēdējās kaujas atceres dienā, pie atjaunotā bunkura tiek rīkots piemiņas pasākums, lai atcerētos nacionālo partizānu cīņas. Šogad atceres pasākumā bija iespēja vērot kaujas rekonstrukciju “Īles nacionālo partizānu pēdējai kaujai – 70”.

Lasīt vairāk: