14 • 03 • 2019

LVM izsludina konkursu augsnes gatavošanai un dabiskās atjaunošanas veicināšanai

traktors2

Lai jaunajiem meža stādiem nodrošinātu atbilstošus augšanas apstākļus un atvieglotu jauno kociņu kopšanu nākotnē, tiek gatavota augsne. Ja kādreiz šo darbu veikšanai izmantoja kapli un speciālu meža arklu, tad mūsdienās tiek ieviestas arvien jaunas tehnoloģijas, kas paaugstina darba rezultātu kvalitāti un ātrumu.

AS “Latvijas  valsts meži” (LVM) izsludina konkursu “Augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019. – 2023. gadā”. Konkursa priekšmets ir augsnes gatavošana meža atjaunošanai un ieaudzēšanai, veidojot vagas un pacilas.

LVM atklātā konkursā piedāvā slēgt viena gada vai arī ilgāka termiņa līgumus. Kopējais darbu apjoms konkursā: vagu veidošana 5978 ha un pacilu veidošana 6000 ha. Piedāvājumu var iesniegt EIS līdz 10.04.2019. plkst. 13.00.

“Meža atjaunošana stādot būs daudz sekmīgāka, ja augsne būs iepriekš sagatavota. Apstākļi, kādos jaunie kociņi nonāk pie iestādīšanas ir dažādi, tādēļ liela nozīme ir izvēlētai augsnes sagatavošanas metodei. Izvēloties platībai piemērotāko augsnes sagatavošanas veidu, jaunais mežs augs ātrāk un labāk. Sevišķi svarīgi to ievērot vietās ar paaugstinātu mitrumu,” skaidro LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

 Vairāk par pakalpojuma iepirkuma konkursu 

Informatīva sanāksme potenciālajiem sadarbības partneriem par konkursa gaitu, pakalpojumu sniegšanas kārtību, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) notiks 2019. gada 21. martā plkst. 11.00 LVM klientu centrā Rīgā, Vaiņodes ielā 1.

Vagas veido ar meža treilēšanas traktoru, meža pievedējtraktoru vai lauksaimniecības traktoru, kam jauda ir lielāka par 150 zirgspēkiem, un kas aprīkots ar aktīvo disku arklu.  

Pacilas veido ar vieglās vai vidējās klases meža mašīnu, kurai ir vismaz 6 riteņi, tās pilna masa nepārsniedz 20 tonnas, vilkmes spēks vismaz 160 kN un tā aprīkota ar rotējošo pacilotāju.