07 • 08 • 2018

Pārgāznis pasargās meža ceļu

varupes pargaznis 20.07.2018.1

Pabeigti darbi pie specifiska ceļu būves projekta “Vārupes pārgāznis”, kas lielu nokrišņu gadījumā ļaus izvairīties no ceļa bojājumiem.

varupes pargaznis 20.07.2018.2

Pēc lietusgāzēm uz Vārupes ceļa Latgales reģiona Ziemeļlatgales mežsaimniecības Žīguru meža iecirknī, īslaicīgi veidojas liels ūdens līmeņa paaugstinājums, kuru esošās caurtekas nespēj novadīt. Tā rezultātā ūdens plūst pāri ceļam un izskalo tā konstrukciju.

Šajā vietā 2017. gada plūdos tika izskalots aptuveni 30 līdz 50 metru garš ceļa posms, radot lielus zaudējumus meža infrastruktūrai.

varupes pargaznis 20.07.2018.3

varupes pargaznis 20.07.2018.5

Šoreiz izstrādāts risinājums, kas plūdu gadījumā ļauj ūdenim noteiktā vietā plūst pāri ceļam, neizskalojot tā konstrukciju.

LVM kopš savas dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.