03 • 07 • 2018

Latvijas goda konsuli viesojās AS "Latvijas valsts meži"

 mg 0556

Otrdien, 3. jūlijā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) viesojās Latvijas goda konsuli no 58 pasaules valstīm. Vizīte noritēja Ārlietu ministrijas Latvijas goda konsulu sanāksmes ietvaros, kuras laikā amatpersonas tiek informētas par valsts aktualitātēm ārpolitikā, ekonomisko attīstību un ekonomiskās sadarbības iespējām, tostarp līdzdalību eksporta veicināšanā. 

Apmeklējuma laikā goda konsuli tika iepazīstināti ar jaunāko pieredzi valsts mežu apsaimniekošanā, kā arī informēti par valsts īstenoto ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas politiku un meža pieaugumu Latvijā. Vairāki apmeklētāji par iespaidīgu atzina faktu, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kas pēdējo simts gadu laikā ir ne tikai dubultojusi meža platību, bet arī spējusi 3,5 reizes palielināt mežos augošās koksnes daudzumu. Interesi izraisīja fakts, ka Latvijā vidēji ik minūti izaug 47 kubikmetri koksnes.

Runājot par LVM kā līderi ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā un meža stādu audzēšanā, tika uzsvērts struktūrvienības LVM Sēklas un stādi darbs. Tās darbinieki rūpējas par sēklu rezerves veidošanu uz uzturēšanu, lai vienmēr būtu pieejams kvalitatīvs materiāls valsts mežu atjaunošanai.

Kā vienu no uzņēmuma inovatīvākajiem produktiem apmeklētāji uzteica LVM GEO platformu, kas paredzēta dažāda veida ģeotelpisko datu apskatei, apstrādei un analīzei. LVM GEO ietver darba virsmas, pārlūka un mobilo lietojumu risinājumus darbam ar vienotu bāzi, un šo produktu izmanto ne tikai paši uzņēmuma darbinieki, bet arī citi mežu īpašnieki. 

Ārlietu ministrija Latvijas goda konsulu sanāksmes Rīgā organizē reizi divos gados kopš 2002. gada. Šādas sanāksmes jau kļuvušas par tradīciju, kas ļauj Latvijai veicināt ekonomisko, kultūras un konsulāro sadarbību, īpaši tajās valstīs, kurās Latvijai nav diplomātiskās pārstāvniecības.

LVM kopš savas dibināšanas 1999. gadā, īstenojot ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājusi vienu miljardu eiro. LVM saimniecisko darbību veic, kopjot un atjaunojot mežus, rūpējoties par dabas aizsardzību, sabiedrības rekreācijas iespējām un koksnes pieaugumu, kā arī ik gadu investējot līdzekļus meža zemju platību palielināšanā un meža infrastruktūras attīstībā – meliorācijas sistēmu atjaunošanā un meža autoceļu būvē. Ik gadu LVM apsaimniekotajos mežos koksnes daudzums pieaug par 12 miljoniem kubikmetru.