16 • 04 • 2018

Izsludina zinātnisko pētījumu konkursu “Meža biomasas pelnu iestrāde grants seguma autoceļos”

AE D 185104

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu “Meža biomasas pelnu iestrāde grants seguma autoceļos”.

LVM iepriekš veiktie pētījumi liecina, ka meža sadedzinātā biomasa jeb biokurināmā vieglie pelni ir stipra hidrauliskā saistviela un aktīvs pucolāna materiāls, kas, pareizi tehnoloģiski iestrādāts, izmantojot optimālās proporcijas ar citiem minerāliem materiāliem, var tikt izmantots ceļu būvē. Tomēr, lai praktiski izvērtētu šo pelnu izmantošanas iespējas un efektivitāti grants ceļos Latvijā, nepieciešams izbūvēt paraugceļu jeb pilotceļu, kurā jāsalīdzina proporcionāli dažādu biokurināmā vieglo pelnu un grants maisījumu fizikāli-mehāniskās īpašības, grants ceļus ekspluatējot ierastā kārtībā, kā arī, lai noskaidrotu šādu grants ceļu apsaimniekošanas īpatnības un ietekmi uz vidi.

Šāda ceļa izbūvei ir paredzēti 2 secīgi etapi:

  1. Tehniskā projekta izstrāde, paredzamo darbu izmaksu un materiālu aprēķins izvēlētajam grants meža autoceļa posmam, pārbūvējot ceļa klātni, iestrādājot tajā grants-biokurināmā vieglo pelnu maisījumu, kā arī izstrādājot ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus un 3 gadu monitoringa un testēšanas programmu;
  2. Izvēlētā grants meža autoceļa pārbūve atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumu īstenošana un grants meža autoceļa monitorings 3 gadu garumā (ceļa klātnes fizikāli-mehāniskie parametri, ietekme uz vidi), ieskaitot salturības mērījumus.

Balstoties uz 1. etapa nodevumiem, LVM pieņems lēmumu par pētījuma pārtraukšanu vai tā turpināšanu ar 2. etapu, veicot izvēlētā grants meža autoceļa pārbūvi, paredzot ceļa klātnes virskārtā iestrādāt grants un biokurināmā vieglo pelnu maisījumu, kā arī īstenot ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumus un 3 gadu monitoringa programmu.

Pētījuma mērķis: tehniskā projekta un 3 gadu monitoringa un testēšanas programmas izstrāde AS “Latvijas valsts meži” Ropažu apkārtnē piederošajam aptuveni 3,1 km garam meža grants autoceļam Mežgaitas – Augšciems, grants ceļa klātnes virskārtā iestrādājot grants-biokurināmā vieglo pelnu maisījumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 2. maijs. Piedāvājumu iesniegt izdrukātu un uz elektroniska datu nesēja (CD vai zibatmiņa)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un adrese: AS “Latvijas valsts meži” administratorei, Vaiņodes 1, Rīga, LV-1004

Kontaktinformācija: Andris Pumpurs, Attīstības projektu vadītājs (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 67610015)

 Zinātniskās izpētes pasūtījuma apraksts 

 Piedāvājuma veidlapa 

 Projektēšanas uzdevums un citi pavaddokumenti