02 • 03 • 2018

LVM Bioekonomikas skolas jaunieši dodas mežā

IMG 6695

Jau otro gadu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mudināja vidusskolas vecuma jauniešus piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Spītējot aukstumam, piektdien, 23. februārī norisinājās konkursa otrā kārta – izzinoša ekspedīcija “Izpēti dabā!” kopā ar meža nozares ekspertiem.

Pirms nokļūšanas mežā, LVM vecākais vides eksperts Kaspars Riže skolēniem sniedza plašu ieskatu meža dzīvē, tā kopšanā un apsaimniekošanā. Ar skolēniem tika pārrunāti tādi jautājumi, kā, piemēram, cik liela ir meža platība Latvijā, kāda ir meža definīcija, kas ir dabīgais mežs, cik liela ir neskartā teritorija valsts mežos u.tml.

IMG 6705

Nonākot ekspedīcijas pirmajā punktā, skolēnu grupu sagaidīja LVM plānotājs Juris Māliņš. Kopā ar ekspertu jaunieši apguva ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās iemaņas – pēc nelielas iepazīšanās ar apkārtni, ikvienam tika dota iespēja pašam noskaidrot, cik vecs ir apmeklētais mežs, skaitot tuvējo koku mieturus. Interesanti, ka vairākiem dalībniekiem sākotnēji šķita, ka koka vecums nosakāms tikai pēc gadskārtām, kuras esot iespējams ieraudzīt tikai pēc koka nociršanas. Šādi pārliecinātajiem dalībniekiem lielu pārsteigumu sagādāja demonstrētais Preslera svārsts – ierīce ar kuru tiek veikts urbums kokā un iegūta neliela skaidiņa, kurā redzamas gadskārtas, tajā pat laikā nenodarot kokam kaitējumu.

IMG 6711

Lai pilnvērtīgāk izprastu meža kopšanas nepieciešamību, jauniešiem tika demonstrētas arī divas jaunaudzes. Viena no tām bija pareizi kopta un retināta, taču otra atstāta novārtā. Atšķirības bija manāmas it visā, sākot no koku sugām, kas ieviesušās audzē, līdz pat caurredzamībai, taču visizteiktākā, skolēnuprāt, bija atšķirība koku lielumā. Koki koptajā jaunaudzē augumā krietni pārsniedza savus līdziniekus nekoptajā audzē.

Pēc meža apsaimniekošanas principu apgūšanas, skolēni devās uz izstādi “Iepazīsties – koks!”, kurā jaunieši tika tuvāk iepazīstināti ar koksni un tās produktu tālāku izmantošanu.

IMG 6719

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēns Daniels Daņilovs stipendiju konkursā nolēmis piedalīties pēc nejaušas dažādu interneta lapu pētīšanas. “Lasīju par konkursu un sākotnēji nedaudz samulsu no vārda “bioekonomika”, jo šķita, ka tas ir kaut kas sarežģīts un nav domāts man, taču, pētot un lasot materiālus, sapratu, ka ar bioekonomiku saskaramies katru dienu. Tēma ir ļoti aktuāla un patika tas, ka veicamie uzdevumi ļauj ne tikai iedziļināties resursu pieejamības jautājumos, bet arī radoši izpausties”.

“Pārsteidza vairāki šodien uzzinātie fakti. Piemēram, tas, ka Latvijā meži, kuros patiesi savu kāju nav spēris cilvēks, platības ziņā ir aptuveni 0,5%, kā arī tas, ka līdumu veidošanai agrāk tika izmantota uguns! Iepriecināja arī tas, ka mūsu valstī teju pusi teritorijas klāj meži,” min skolēns.

Bioekonomikas jaunuma zinas banneris copy copy

Konkursa trešajā kārtā “RUNĀ!” jauniešiem jārada vienu minūti garš video vēstījums saviem vienaudžiem Starptautiskajā meža dienā. Video jāreģistrē līdz 13. martam vietnē www.lvm.lv/bioekonomika. Labākajiem “LVM Bioekonomikas skola” video autoriem tiks piešķirta stipendija.

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, LVM sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris" un Valsts izglītības satura centru aicina vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu.