03 • 10 • 2017

Ekoskolu audzēkņi palīdz veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību

IMG 4759

Kopīgi mācīties par klimata pārmaiņām un oglekļa mazietilpīgu attīstību (OMA) – tāds bija 29. septembrī notikušās Latvijas ekoskolu meža ekspedīcijas mērķis. AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Dabas aizsardzības pārvaldi aicināja bērnus domāt globāli, darboties lokāli un iestādīt pašiem savu OMAs mežu, uz kuru nākotnē doties atpūsties un izglītot arī citus.

LVM vadītās ekspedīcijas laikā skolēni, dodoties no vienas pieturas uz otru, veica praktiskus uzdevumus, vienlaicīgi papildinot arī savu līdzšinējo zināšanu krājumu. Piedzīvojuma laikā skolēni meklēja atbildes uz tādiem jautājumiem, kā, piemēram, kuru koku zāģēt un kuram vēl augt, kas ir liela koka sākums, kā noteikt koka vecumu un kādus iemītniekus varam sastapt mežā.

Jauniešiem īpaši interesanti šķita tas, cik ļoti atšķiras koki dažādos augšanas apstākļos. Pirmajā ekspedīcijas pieturā skolēni devās mežā, lai aplūkotu priedes, kuras augušas atbilstoši koptā un retinātā audzē, turpretim pēdējā pieturā, kad tika patstāvīgi noteikts koku vecums, bija redzamas priedes kuras augušas pamežā, kur iepriekš veikta izlases cirte. Liels pārsteigums bija skolēniem, ka pamežā augušās priedes bija pat 20 gadus vecas, bet pavisam mazas, nepārsniedzot pat metra garumu, savukārt koptajā jaunaudzē, priedes bija tikai 9 gadus vecas, bet jau trīs reizes garākas par pašiem vecuma noteicējiem.

IMG 4749

Dienas laikā 111 skolēni no 14 Latvijas skolām kopīgiem spēkiem iestādīja 500 priedes. Stādīšanas procesā iesaistījās arī Norvēģijas karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens (Steinar Egil Hagen).

“Priecājos piedalīties šajā pasākumā, lai aktualizētu jautājumus, ar kuriem nākas saskarties klimata pārmaiņu un vides problēmu risināšanā. Lai novērstu klimata pārmaiņas un veicinātu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi īstenot pasākumus arī vietējā līmenī,” iespaidos dalās vēstnieks.

Kopumā bērni piedalījās 14 dažādās darbnīcās, kurās bija iespēja uzzināt ne tikai par koku ietekmi uz klimata pārmaiņām, bet arī purvu lomu oglekļa dioksīda uzkrāšanā un klimata pārmaiņām Latvijā.

OMAs meža stādīšana ir 2017. gada 30. - 31. oktobrī, Rīgā VARAM rīkotās starptautiskās konferences “Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību” ieskaņas pasākums.

Galvenie ieguvumi, īstenojot OMA, ir klimata pārmaiņu ierobežošana un ar to saistīto risku novēršana. Taču šiem guvumiem pievienojas citi, ne mazāk svarīgi, aspekti, piemēram, stimuls ekonomikas izaugsmei, kuru veicina “zaļo tehnoloģiju” attīstība, efektīvāks resursu patēriņš, veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanās, kuru veicina gaisa piesārņojuma samazināšanas u.c.