22 • 09 • 2017

LVM stipendiāti saņem sertifikātus

LVM stipendiati

Otrdien, 19. septembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) centrālajā birojā noritēja LVM stipendiātu tikšanās, kuras laikā topošie meža nozares eksperti dalījās ar iepriekšējā mācību gadā gūtajiem iespaidiem, pieredzi, kā arī saņēma sertifikātus par dalību LVM organizētajos mācību semināros. 

Jau vairākus gadus jaunie meža nozares speciālisti var pieteikties LVM stipendiju konkursam, kas tiek rīkots ar mērķi veicināt studējošo izaugsmi un izglītību ar meža apsaimniekošanu saistītās jomās. Stipendijas tiek piešķirtas tādu jomu studentiem kā vides izglītība un komunikācija, meža ekoloģija, meža apsaimniekošana, koksnes izmantošana, kā arī informācijas sistēmas mežsaimniecībā.

”Programma radīja iespaidu par rūpniecisku pieeju mežizstrādei, kas ļāva saprast to, cik svarīga ir plānveida darbība. Zinātniska pieeja mežsaimniecībai ir efektīvāka, nekā sistēma, kurā saimnieks atbild par savu zemes gabalu un to bezatbildīgi izcērt,” par savu pieredzi stipendiju programmā stāsta Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības students Kristaps Ritvars Ronis.

Ilze Kalniņa, Rīgas Tehniskās universitātes studente: “Galvenais ieguvums ir zināšanas par to, ko tieši dara LVM. Ikdienā rodas maldīgs iespaids, ka zinām visu, ar ko uzņēmums nodarbojas, bet, piemēram, Dabas dienās es uzzināju visu par putnu aizsardzību, dabas aizsardzību un to, cik ļoti uzņēmums šīm lietām pievēršas. Tāpat iepriecināja tas, ka LVM nav uzņēmums, kas studentiem maksā stipendijas, taču nerīko nekādus pasākumus. Rīkotie semināri motivēja censties sasniegt arvien vairāk!”

Stipendiju konkursam aicināti pieteikties ir arī Ogres tehnikuma audzēkņi, kuri apgūst mežsaimniecības tehniķa, meža mašīnu operatora vai meža mašīnu mehāniķa arodu. Ogres tehnikuma audzēknis  Ralfs Grīnvalds kā vienu no galvenajiem ieguvumiem min tieši iegūtos kontaktus. “Visvairāk iepriecināja iespēja ēnot LVM darbiniekus. Šim nolūkam izvēlējos Zemgales reģiona infrastruktūras darbiniekus – tur šobrīd eju praksē un esmu saņēmis arī piedāvājumu darba iespējām,” stāsta jaunietis.

LVM stipendijām var pieteikties dažādu jomu studenti, kuri apgūst, vai kuriem ir interese par kādu no LVM stipendijas jomām. Tā ir iespēja paaugstināt studējošo motivāciju savu prasmju un iemaņu attīstīšanai. Stipendijas ir ieguvums ne vien naudas izteiksmē – tā ir iespēja iepazīt nozari kopumā, piedaloties meža dienās, apmeklējot seminārus un darbojoties pašiem dabā – mežā.

Papildus informāciju par dalību LVM stipendiju programmā meklējiet mājaslapā http://www.lvm.lv/sabiedribai/skolam/stipendijas

Lasīt vairāk: