02 • 01 • 2017

Vidusskolēnus aicina piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”

Bioekonomika LVM3

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas” un Valsts izglītības satura centru 2017. gada janvārī aicina vidusskolēnus piedalīties jaunā stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Pirmajā stipendiju konkursa kārtā "Atklāj!" līdz 31. janvārim jauniešiem būs iespēja radoši izpausties par tēmu, kas ir bioekononika, bet pēc tam doties dabā, lai tuvāk iepazītu šo jomu. 

Pēc plakāta “Kas ir bioekonomika?” izveides jaunieši paplašinās redzesloku vienas dienas ekspedīcijā LVM apsaimniekotajos mežos kopā ar pieredzējušiem nozares ekspertiem. Uzkrātās zināšanas un jaunie iespaidi būs lietderīgi īsa video vēstījuma izveidē ANO Starptautiskajā meža dienā, kam būs izšķirošana loma stipendijas ieguvē “LVM Bioekonomikas skolā”. Stipendiju fonds - 1500 eiro! Reģistrācijas anketa un plašāka informācija par konkursa norisi atrodama www.lvm.lv/bioekonomika.

 Konkursa nolikums 

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

plakats

 Plakāts