15 • 02 • 2016

Ko un kāpēc darām Latvijas valsts mežos

foto1 copy

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) aicina ikvienu interesentu doties interaktīvā mežsaimnieciskā cikla pastaigā. Teju 30 aktīvi punkti ar fotogrāfijām, īsfilmām un ekspertu stāstiem atbild uz jautājumiem par to, ko, kā un kāpēc valsts mežu apsaimniekotājs dara tam uzticētajās meža platībās. Tā ir iespēja ikvienam interesentam gūt ieskatu efektīvā un inovatīvā meža zemju apsaimniekošanā.

LVM mežsaimnieciskā cikla interaktīvais attēlojums ir izzinoša saruna ar ikvienu Latvijas iedzīvotāju – interesentiem tas sniedz ieskatu ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas būtībā, stāstot par to, kas un kāpēc tiek darīts valsts mežu teritorijā, savukārt skolas vecuma jauniešiem tas kalpo par izglītojošu materiālu ne vien LVM rīkoto meža ekskursiju pamatā, bet arī palīdz uzskatāmi saprast mežā notiekošos procesus.

„Mūsu mērķis ir mūsdienīgā veidā atklāt sabiedrībai – vides pārstāvjiem, skolotājiem, jauniešiem, skolēniem un citiem interesentiem – meža apsaimniekošanas tradīcijas Latvijā teju gadsimta griezumā, atklājot atjaunojamā dabas resursa izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas iespējas, kā arī aicināt novērtēt plašās atpūtas un dabas velšu ieguves iespējas mežā. Līdzsvarojot sabiedrības dažādās intereses, AS „Latvijas valsts meži” plāno tādu meža apsaimniekošanu, kas šobrīd un nākotnē nodrošinātu iespējami lielu pievienoto vērtību un arvien jaunas darba iespējas iedzīvotājiem,” teic LVM komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

Mežs – Latvijas zaļais zelts –, atšķirībā no dažādiem fosilajiem resursiem, ir atjaunojams dabas resurss, turklāt tā prasmīga apsaimniekošana nodrošina efektīvāku un kvalitatīvāku ieguvumu. Mežs ir viens no mūsu galvenajiem resursiem, un meža produkcija ir starp redzamākajiem eksporta produktiem.

Mūsu senči audzēja mežu mums, savukārt mēs audzējam to nākotnes paaudzēm – mūsu bērniem un bērnu bērniem.

Aicinām iepazīties ar interaktīvo mežsaimniecisko ciklu!