Pilnvaru termiņš: 29.07.2022.-28.07.2027.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā pieredze: Darba gaitas sācis SIA “Kurekss” ražošanā, strādājis par SIA “Rīgas meži” kokzāģētavas vadītāju, SIA “Rīgas meži” ražošanas daļas vadītāju, SIA “Gaujas koks” ražošanas vadītāju.

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, inženierzinātņu profesionālais bakalaura grāds materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikācija.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.