Iepriekšējā profesionālā pieredze:

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iepriekš bijis valdes loceklis, SIA “LDZ infrastruktūra” – bijis valdes loceklis. Strādājis vadošos amatos SIA “Nelss” grupas uzņēmumos, kā arī VAS “Elektronisko sakaru direkcija”.

Izglītība:

 

Banku augstskola, apgūta maģistra programma finanšu vadībā, iegūta uzņēmuma vadītāja kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.