Pilnvaru termiņš: 02.09.2019. - 01.09.2024.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iepriekš bijis valdes loceklis, SIA “LDZ infrastruktūra” – bijis valdes loceklis. Strādājis vadošos amatos SIA “Nelss” grupas uzņēmumos, kā arī VAS “Elektronisko sakaru direkcija”.

Izglītība:

Banku augstskola, iegūta uzņēmuma vadītāja kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā un apgūta maģistra programma finanšu vadībā. Rīgas Stradiņa Universitāte, studiju programmā Starptautiskais bizness un tiesības iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.