Pilnvaru termiņš: 02.09.2019. - 06.05.2024.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iepriekš bijis valdes loceklis, SIA “LDZ infrastruktūra” – bijis valdes loceklis. Strādājis vadošos amatos SIA “Nelss” grupas uzņēmumos, kā arī VAS “Elektronisko sakaru direkcija”.

 

Izglītība:

Banku augstskola, apgūta maģistra programma finanšu vadībā, iegūta uzņēmuma vadītāja kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.