Pilnvaru termiņš: 02.09.2019. - 01.09.2024.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iepriekš bijis valdes loceklis, SIA “LDZ infrastruktūra” – bijis valdes loceklis. Strādājis vadošos amatos SIA “Nelss” grupas uzņēmumos, kā arī VAS “Elektronisko sakaru direkcija”.

Izglītība:

Banku augstskola, apgūta maģistra programma finanšu vadībā, iegūta uzņēmuma vadītāja kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadīšanā.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.