Profesionālā darba pieredze:

Kopš 2015. gada – Eiropas Privāto meža īpašnieku konfederācija (CEPF), valdes loceklis

Kopš 2008. gada – Latvijas Meža īpašnieku biedrība, valdes priekšsēdētājs

Iepriekšējā profesionālā darba pieredze:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes, Ekonomikas fakultātes dekāne, Ekonomikas katedras asociētā profesore, Agrobiotehnoloģijas institūta asociētā profesore. Eksperte Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijā. Nodarbinātības valsts aģentūras direktora padomniece. AS “Ziedi JP” finanšu centra direktore. Lauku atbalsta dienesta direktore. Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietniece un departamenta direktore.

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas doktore (Dr.oec.);

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas zinātņu maģistra grāds;

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, kvalifikācija – lauksaimniecības ekonomists organizators.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

AS "Ziedi JP", padomes locekle.