Pilnvaru termiņš: no 02.05.2023. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padome valdes locekles amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2011.–2023. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Korporatīvā plānošanas daļa, vadošā eksperte vides projektu vadītāja

2001.–2011. Latvijas Dabas fonds, padomes locekle, projektu vadītāja un dabas eksperte

Izglītība:

Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte, dabas zinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte, dabas zinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Papildu izglītība:

Sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte

Sertificētās jomas, biotopu grupas: alas, atsegumi un kritenes, iesāļūdeņi, jūras piekraste, meži un virsāji, purvi, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, zālāji;

sugas, sugu grupas: sūnas, vaskulārie augi

 

Amati citās kapitālsabiedrībās: Nav