Pilnvaru termiņš: 06.05.2017. - 06.05.2022.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži”, valdes loceklis, finanšu viceprezidents.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

AS “Latvijas valsts meži” iepriekš bijis valdes loceklis, finanšu direktors. Strādājis SIA “Mīlgrāvis un Ko” par direktora vietnieku ekonomiskajos jautājumos un galveno grāmatvedi, bijis SIA “Inta Union” grāmatvedis.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, Ekonomikas bakalaura grāds saimnieciskās darbības uzskaites, kontroles un analīzes specialitātē.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.