Profesionālā darba pieredze:

Kopš 2010. gada –VAS “Latvijas gaisa satiksme”, valdes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā darba pieredze:

AS “Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis, kā arī padomes loceklis. VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes loceklis. Zemkopības ministra M. Rozes padomnieks. AS “Dikļu pils” direktors. SIA “Norel” direktors. LR Valsts statistikas pārvaldes skaitļošanas centra Valmierā direktora vietnieks un elektronisko skaitļojamo mašīnu ekspluatācijas nodaļas vadītājs. Ilgus gadus bija Latvijas mednieku asociācijas prezidents.

Izglītība:

Latvijas valsts universitāte, maģistra grāds ar kvalifikāciju – matemātiķis (IT programmētājs).

Amati citās kapitālsabiedrībās:

VAS "Latvijas gaisa satiksme", valdes loceklis.