Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Profesionālā darba pieredze:

2022.–2023. ģimenes nekustamo īpašumu (meža un lauksaimniecības zemju) pārvaldīšana

2022.–2022. AS “Latvijas valsts meži”, valdes loceklis

2015. – pašlaik: mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mežsaimnieks", biedrs

2014.–2022. AS “Latvijas valsts meži”, korporatīvo attiecību viceprezidents, valdes loceklis

2011.–2014. AS “Latvijas valsts meži”, Mežsaimniecība, direktora vietnieks, valdes loceklis

2007. – pašlaik: “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”, biedrs

2002.–2010. AS “Latvijas valsts meži”, Mežsaimniecība, direktors

1999.–2002. AS “Latvijas valsts meži”, Zemgales mežsaimniecība, izpilddirektors

1995. – pašlaik: Biedrība Mednieku klubs “ABAVA”, biedrs

 

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, mežsaimniecības inženiera kvalifikācija

Lēmums par iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšanu: pielīdzināta 1989. gada 31. martā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas diploma PB Nr. 155576 piešķirtā kvalifikācija profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav