Pilnvaru termiņš: 06.05.2017. - 05.05.2022.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

AS “Latvijas valsts meži” iepriekš bijis valdes loceklis, LVM Mežsaimniecība direktora vietnieks, viceprezidenta vietnieks, kā arī LVM Mežs direktors, LVM Zemgales mežsaimniecības izpilddirektors. Strādājis Kuldīgas VVM par virsmežzini, mežzini, kā arī SIA “Ozolkalni” un Kuldīgas MRS mežistrādes meistara amatā.

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, profesionālais maģistra grāds mežsaimniecības specialitātē, mežsaimniecības inženiera kvalifikācija.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.