Pilnvaru termiņš: 16.11.2021. - 15.11.2026.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

Iepriekš bijis VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” valdes priekšsēdētājs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos un VAS “Latvijas Gaisa satiksme” padomes loceklis. Bijis Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors, kā arī AS “VRC Zasulauks” padomes loceklis un padomes priekšsēdētājs, SIA “LGS Mācību centrs” valdes loceklis, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības konkurētspējas departamenta direktors un SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” valdes loceklis. Tāpat strādājis ar kvalitātes vadību saistītos uzņēmumos.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā.

Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu maģistra grāds mašīnbūves tehnoloģijās un inženiera kvalifikācija tehnoloģisko procesu un ražošanas automatizācijā.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Padomes priekšsēdētājs AS “LatRailNet”

Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem:

Atbilst