AS "Latvijas valsts meži" vēlas nomāt zemes vienības daļu

LVM Vaiņodes ielā 1, Rīgā, vēlas nomāt zemes vienības daļu 894 kv.m platībā ar lietošanas mērķi- tirdzniecības un dekoratīvo stādu izstādes vieta. Zemes vienības kadastra nr. 0100 074 0303. Iespējamais nomas līguma darbības termiņš 5 gadi.  Iespējamais nomas maksas apmērs 300.00 euro mēnesī bez PVN. Norādītajai nomas maksai ir informatīvs raksturs.     

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m