Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršana nekustamajā īpašumā „Lauķu purvs"

Konkurss „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršana nekustamajā īpašumā „Lauķu purvs” , kadastra nr. 6229 015 0155 ( Skrundas nov., Skrundas pag.)” tika izbeigts bez rezultāta

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m