Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras atradnē „Kaķīšu purvs”, kas atrodas Krustpils novada Krustpils pagastā, 125,42 ha platībā.

Par konkursa „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras atradnē “Kaķīšu purvs (Krustpils pag., Krustpils nov.) uzvarētāju tika atzīta AS “Rekyva”, reģ. Nr. 144929986.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m