Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību kūdras ieguvei (uz 25 gadiem) vai zemes nomas tiesību piešķiršana kultivēto ogu (lielogu dzērveņu, brūkleņu, melleņu u.c.) audzēšanai (uz 12 gadiem) Valsts mežs” („Pētermuižas purvs")

Konkurss „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību kūdras ieguvei (uz 25 gadiem) vai zemes nomas tiesību piešķiršana kultivēto ogu (lielogu dzērveņu, brūkleņu, melleņu u.c.) audzēšanai (uz 12 gadiem) Valsts mežs” („Pētermuižas purvs”), kas atrodas Līvānu nov., Jersikas pag., zemes vienībā ar kadastra apz. 7652 001 0252, 70,12 ha platībā, tika izbeigts bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m