Par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 5456 0050 0096 (Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag.)

Par izsoles „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 5456 0050 0096 (Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag.) ” uzvarētāju tika atzīta ZS „Sapnīši”, vien. reģ. nr. 43601022231, kura ieguva nomas tiesības uz 7 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m