Rakstiska izsole “Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 2,57 ha platībā Ilūkstes novada Dvietes pagastā, īpašumā “Dvietes mežniecība”, kad. Nr. 44540020010"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Dvietes pagasta zemnieku saimniecība "MADARAS", reģ.nr. 41501000051, kas iesgūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso