Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 1,0991 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 27000330312 daļā"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Ķeguma novada Rembates pagasta zemnieku saimniecība "Dimantu kalns" reģ.Nr. 40001005950, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso