Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0,32ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56480040148 daļā, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 56480010019"

Krustpils pagasta A.Akmens zemnieku saimniecība "LAŠI", reģ.Nr. 55404005601, kura iegūst tiesības zemes nomas līgumu uz 10 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso