Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 3,73 ha platībā, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 64420020065 un 64420020080, Aizputes novada, Aizputes pagastā"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Mareks Timbra, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso