Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 24,35 ha platībā Salas novada Salas pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 56860010153"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Salas pagasta R.Vēveres zemnieku saimniecība "JAUNMEŽMAĻI", reģ.nr. 45404003670, kura piedāvājusi nomas maksu 2400,00 EUR gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso