Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 2,21 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80420030078 daļā, Siguldas novada Allažu pagasta īpašumā “Egļupes masīvs”, kad.Nr.80420010387"

Ņemot vērā, ka vienīgais izsoles pretendents nav samaksājis izsoles reģistrācijas maksu un drošības naudu, līdz ar to nekvalificējas dalībai izsolē, izsole atzīta par nenotikušu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso