Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 17,39ha platībā Jēkabpils novada Zasas pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 56980040026"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Rubenes pagasta R.Nagļa zemnieku saimniecība "AUSTRUMI", reģ.Nr. 45404002514, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso