Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 13,03 ha platībā, Viesītes novada Saukas pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 56880020018"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Aldis Grāvītis, kurš iegūst tiesības slēgt zemes  nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso