Par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 9078 002 0077 (Tukuma nov., Sēmes pag.)

Par izsoles „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 9078 002 0077 (Tukuma nov., Sēmes pag.) ” uzvarētāju tika atzīta Jekaterina Arinkina, kura ieguva nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m