Par tiesībām slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļām ar kadastra apz. 8080 007 0078, 8080 007 0069 un 8080 007 0086 (Olaines nov., Olaines pag.)

Par atkārtotas izsoles „Par tiesībām slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļām  ar kadastra apz. 8080 007 0078, 8080 007 0069 un 8080 007 0086 (Olaines nov., Olaines pag.) ” uzvarētāju tika atzīta Margarita Koroļova, kura ieguva zemes nomas tiesības uz 1 gadu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m