Izsole Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 88540070061 daļā, ar platību 38,56ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Iliņu Mežs”, kad. Nr.88540070061

Par izsoles “Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 88540070061 daļā, ar platību 38.56ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Iliņu Mežs”” uzvarētāju tika atzīta  Veselavas pagasta zemnieka saimniecība "Kažēri", reģistrācijas Nr.  49501000919.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m