Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 8854 007 0061 (38,58 ha)

Par izsoles „Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 8854 007 0061 (38,58 ha)” uzvarētāju tika atzīta Anda Rudzīte, kura ieguva zemes nomas tiesības uz 5 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m