Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 8854 002 0027 (20,01 ha)

Par izsoles „Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 8854 002 0027 (20,01 ha)” uzvarētāju tika atzīta Anda Rudzīte, kura ieguva zemes nomas tiesības uz 5 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m