Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 6468 014 0028, ar platību 8.12 ha, Aizputes novada Kazdangas pagasta īpašumā “Valsts mežs Kazdanga”, kad. Nr. 6468 001 0035

Par izsoles Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienībā ar kadastra apz. 6468 014 0028, ar platību 8.12 ha, Aizputes novada Kazdangas pagasta īpašumā “Valsts mežs Kazdanga”, kad. Nr. 6468 001 0035" uzvarētāju tika atzīta  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĒRSĪTIS”, reģ. Nr.52102027881.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m