Konkurss par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu kvarca smilts ieguvei Skrundas novada Nīkrāces pagastā

Par konkursa “Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana zemes vienības daļā ar kadastra apz. 6268 003 0134 8001 (Skrundas nov., Nīkrāces pag).” uzvarētāju tika atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOMPĀNIJA AVOTIŅI”, reģ. Nr.40003077493.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m