Konkurss par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošana stiesību piešķiršanu kvarca smilts ieguvei 3.09 ha platībā Skrundas novada Nīkrāces pagastā.

Konkurss "Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana zemes vienība daļā ar kadastra apz.6268 003 0134 8001 (Skrundas nov., Nīkrāces pag.)" tika izbeigts bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m