Konkurss par zemes nomas tiesību piešķiršanu Inčukalna novada Inčukalna pagastā

Par konkursa “Zemes nomas tiesību piešķiršana zemes vienību daļās ar kadastra apz. 8064 006 0710 8003 un 8064 006 0871 8001 Inčukalna nov., Inčukalna pag.” uzvarētāju tika atzīta Akciju sabiedrība "INČUKALNS TIMBER, reģ. Nr. 40003240543.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m