Konkurss par kūdras atradnes nomu Daugavpils novada Vecsalienas pagastā, 61,91 ha platībā

Par konkursa „Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras atradnē “Vecsalienas (Červonkas) purvs” (Daugavpils nov., Vecsalienas pag..) uzvarētāju tika atzīta SIA “Pindstrup Latvia”, reģistrācijas Nr.40003228381

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m