Izsole par tiesībām iegūt un nopirkt derīgos izrakteņus smilti un smilti granti no karjera "Pope IV-Rinda” (Ventspils nov., Ances pag.)

Par izsoles „Par tiesībām iegūt un nopirkt derīgos izrakteņus smilti un smilti-granti no karjera „Pope IV-Rinda” (Ventspils nov., Ances pag.)” uzvarētāju tika atzīts SIA „ZS Ekorapsis”, vien. reģ. Nr. 40103635400.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m