Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības kadastra apz. 78540030019 daļai (ūdenstilpe Lielais Svētiņu ezers) 18,7 ha platībā, Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad. Nr. 78540020001"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " SVĒTIŅI HIDEAWAY ", reģistrācijas Nr. 42103098771, kura piedāvājusi augstāko nomas maksu un iegūst tiesības noslēgt nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso