Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības kadastra Apz. 64420020080 daļai (ūdenstilpe Dopors) 59,55 ha platībā, Aizputes novada Aizputes pagasta īpašumā “Valsts mežs Dopors”, kad. Nr. 64420020080"

 

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA "Akvalat k", kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso