Izsole Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 88540020027 daļā, ar platību 8.00 ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Kalniņu Mežs”, kad. Nr.88540020027

Par izsoles “Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apz. 8854 002 0027 daļā, ar platību 8,00 ha, Talsu novada Ģibuļu pagasta īpašumā “Kalniņu Mežs”, kad. Nr.8854 002 0027”  uzvarētāju tika atzīta Veselavas pagasta zemnieka saimniecība "Kažēri", reģistrācijas Nr.  49501000919

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m